Echografie

Fysiotherapie Hoogkarspel / Westwoud

Echografie

Met echografie wordt het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam, gedetailleerd in beeld gebracht met behulp van ultra-geluidsgolven. Afwijkingen zoals peesklachten, slijmbeurs, vocht en gescheurde pees zijn goed herkenbaar en objectief vast te leggen.
Het gebruik van echografie in onze praktijk heeft als doel visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van echografie regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening. Indien nodig kan de behandeling tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.