ClaudicatioNet


Claudicatio Intermittens (etalagebenen)

Claudicatio intermittens (CI) is een uitingsvorm van perifeer arterieel vaatlijden. Patiënten met CI ervaren pijn of kramp in de kuit, bil of bovenbeenspieren tijdens het lopen. Deze pijn is het gevolg van ischemie in de betreffende spieren. Door deze klachten neemt de loopafstand voor deze patiënten af waardoor het algemeen dagelijks functioneren wordt beperkt en een sociaal isolement dreigt.

De behandeling bij de fysiotherapeut zal bestaan uit looptherapie. Looptherapie is als behandeling voor CI bewezen effectief en leidt tot een gemiddelde toename van de loopafstand van ongeveer 150 %.

Looptherapie is op langere termijn even effectief als bypass chirurgie en op lange termijn zelfs effectiever dan dotteren.

Claudicationetwerk

Claudicationetwerk is een netwerk van zorgverleners(vaatchirurg, fysiotherapeuten en verpleegkundigen) die gespecialiseerd zijn in het behandelen van patiënten met claudicatio klachten. Het doel van het netwerk is om de patiënt op gestructureerde wijze gesuperviseerde looptherapie aan te bieden.

Fysiotherapie Hoogkarspel-Westwoud is onderdeel van dit netwerk (Hoorn en omstreken).

Ingrid Molenaar- de Smet zal u begeleiden in het behandelen van deze klachten.

Werkwijze.

Nadat u een verwijzing heeft meegekregen van de vaatchirurg voor gesuperviseerde looptherapie en u zich heeft aangemeld bij onze praktijk wordt een eerste afspraak gemaakt.

Bij de intake worden onder andere een aantal metingen gedaan zoals de pijnvrije loopafstand, de maximale loopafstand en nog een aantal andere testen die te maken met dagelijkse activiteiten, pijn en leefstijl.

Aan de hand van deze testen wordt een behandelprotocol opgesteld om te proberen de loopafstand te vergroten maar ook om u te stimuleren te gaan wandelen en zo nodig uw leefstijl te veranderen (bijvoorbeeld het stoppen met roken).

Let op Claudicationet is overgegaan naar Chronisch zorgnetwerk. Lees hier meer over in het kopje Chronisch zorgnetwerk.

Bent u niet verzekerd voor Fysiotherapie?

Dan is het fijn om helderheid in de kosten van onze handeling te hebben.