PREM

Wat is de PREM?

De PREM is een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Een PREM is een (korte) vragenlijst die patiënten invullen waarin wordt gevraagd hoe patiënten hun zorg (hebben) ervaren.

Wie ontvangt de vragenlijst?

De PREM wordt door de zorgaanbieder onder zoveel mogelijk patiënten uitgezet. Het includeren van zoveel mogelijk patiënten is van belang voor de betrouwbaarheid en waarde van de uitkomsten.

De zorgaanbieder nodigt de verzekerde(n) uit voor deelname aan de meting, dit zal niet bij alle patiënten mogelijk zijn. Om te bepalen wie wel kunnen deelnemen, is de werkinstructie beschikbaar op de website over patiëntervaringsmetingen. Op deze website is tevens de vragenlijst te raadplegen.

Waarom patiëntervaringen meten?

Het zichtbaar maken van uitkomsten en ervaringen van zorg draagt bij aan betere zorg. De resultaten van deze metingen zijn waardevol voor:

- zorgaanbieders: met behulp van deze informatie kunnen zorgaanbieders verbeterpunten in kaart brengen en hier gericht mee aan de slag gaan;

- patiënten/verzekerden: met behulp van deze gegevens kan een (toekomstige) patiënt de keuze voor een zorgaanbieder baseren op informatie over ervaren kwaliteit;

- zorgverzekeraar: deze informatie wordt gebruikt om verzekerden te helpen bij het vinden van de juiste zorg die het beste past bij hun hulpvraag.

Wat zijn de voorwaarden voor het meten van de PREM?

Voor het meten van de PREM is het voorwaardelijk dat de zorgaanbieder een overeenkomst heeft gesloten met een gecertificeerd meetbureau. Wij vinden het belangrijk dat de privacy van de respondenten is geborgd.

Een meetbureau dient om die reden te voldoen aan onderstaande voorwaarden: het meetbureau:

1. beschikt over een geldig NEN 7510 certificaat en een geldig ISO 27001 certificaat; en

2. voert de metingen uit en vraagt geen andere data uit dan behorend bij de PREM; en

3. verwerkt de data niet voor andere doeleinden dan de PREM.

Het onderstaande meetbureau gebruikt Fysiotherapie praktijk Hoogkarspel-Westwoud. Dit bedrijf voldoet in ieder geval aan bovenstaande criteria. Dit meetbureau is erkend.

Mediquest

Bij welke zorgsoorten speelt PREM een rol?

Het uitzetten van de PREM maakt deel uit van het zorginkoopbeleid:

Diëtetiek

Ergotherapie

Fysiotherapie

Logopedie

Oefentherapie

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het meetbureau voert de metingen uit en deelt de resultaten met:

- de zorgaanbieder, zodat deze inzicht heeft in de door de patiënt ervaren kwaliteit;

- de zorgverzekeraar, zodat deze de informatie kan gebruiken bij zorginkoop;

- zorgprisma, zodat er een landelijke benchmark voor van de door de patiënt ervaren kwaliteit beschikbaar is.

De zorgaanbieder informeert de patiënt over het gebruik van de resultaten door deze partijen. Daarbij maakt de zorgaanbieder duidelijk dat de informatie volledig geanonimiseerd is.

Hebt u vragen over de PREM?

Op de website over patiëntervaringsmetingen vindt u het antwoord op veel gestelde vragen over de PREM.

Bent u niet verzekerd voor Fysiotherapie?

Dan is het fijn om helderheid in de kosten van onze handeling te hebben.